top of page

Wat Jezus deed in Gulu

Oeganda 2018


Van 17 tot en met 21 oktober 2018 hebben we een grote evangelisatiecampagne gehouden in de stad Gulu in het noorden van Oeganda, vlak bij de Zuid Soedanese grens.
Het was een geweldige campagne. Duizenden mensen stroomden elke avond toe om de happening mee te maken.
 
Voor mij was het voor het eerst dat ik zo’n grote campagne mocht leiden. Het gaf dan ook wel een raar gevoel toen we aankwamen in de stad. Op elke lantarenpaal hingen minstens 3 posters met levensgroot mijn gezicht er op. Elk stukje golfplaat was bedekt. Bij aankomst in het hotel werd ik direct herkend vanwege de Facebook video’s die we daar lokaal gepromoot hadden. De hele stad was in rep en roer en vol verwachting van wat er zou gaan gebeuren.
 
De campagne begon en duizenden mensen stroomden toe om het Evangelie te horen, en bevrijding en herstel te ontvangen.

Dag 1
De eerste avond sprak ik, zoals ik elke avond zou gaan doen, het Evangelie in de meest simpele vorm. Toen ik de mensen de keus gaf om hun leven aan Jezus te geven gingen vele honderden handen de lucht in. Daarna bad ik voor genezing en bevrijding. Vanwege de hekserij die diep in de cultuur verweven zit,  zijn veel van de mensen die naar de campagne komen bezeten door demonen. Door de krachtige Naam van Jezus werden velen van hen, onder luid geschreeuw, bevrijd.
Ik herinner me het verhaal van een jongen die 20 jaar geleden gepakt was door de rebellen, vaak kindsoldaten, van de LRA. Ze hadden hem in elkaar geslagen met ijzeren pijpen en een kapmes. Sinds die dag leefde hij met constante pijn. Hij kwam naar de campagne en hoorde de simpele boodschap van het Evangelie. Tijdens het gebed voor de zieken voelde hij een kracht door hem heen gaan, waarop de pijn direct verdween. Hij getuigde hiervan op het podium en ik mocht voor hem bidden. Halleluja!!

Dag 2
De volgende dag bracht ik opnieuw het Evangelie in alle eenvoud. Tijdens mijn preek begon het iets te regenen en vulde de lucht zich met lichtflitsen. Toch bleven de meeste mensen en kozen honderden mensen er voor Jezus te willen volgen.
Vóór de campagne begon werden we door de politie en regeringsleiders gewaarschuwd voor de vele jeugdbendes, die een ernstige bedreiging vormden tijdens bijeenkomsten zoals de onze. Eén van deze bendeleden getuigde dat hij de eerste avond was gekomen om te stelen en te roven, maar zo enorm werd aangeraakt door Gods liefde dat hij dat nu niet meer kon. Hij gaf zijn hart aan Jezus en we gaven hem een ereplaats op het podium. Nu wordt hij verder begeleid door de kerken in Gulu.

Gulu 2018: Nieuws

Dag 3
Deze avond sprak ik over Psalm 51, waar David, nadat hij in zonde gevallen was, het uitschreeuwde naar God. Hij riep:  “Create in me a clean heart, o God, and renew a right spirit within me”. We kwamen er achter dat we allemaal gezondigd hebben en allemaal een nieuw hart nodig hebben. God kwam toen met Zijn redding.

Dag 4
Op deze ging het helemaal los. Het weer was goed en de mensen stroomden van alle kanten toe. Het was een groot feest. Ik mocht spreken over Zacheüs die met Jezus naar zijn huis ging, zich bekeerde van zijn slechte wegen en alles goed maakte met de mensen die hij tekort gedaan had. Opnieuw kozen honderden mensen voor een leven met Jezus. Die avond bad Jop voor de zieken. Een meisje dat al een lange tijd last van haar rug had kon niet bukken. Na het gebed was ze weer helemaal flexibel. Ze had ook geen pijn meer. Overal om ons heen vond bevrijding plaats. Het was een geweldige avond.

dag 5

Op deze kwamen nog meer mensen op de campagne af.
Ik had de mensen beloofd dat we deze avond zouden gaan bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Ik preekte over het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod resulteert in bekering en het tweede gebod  in uitgaan. We zijn gezegend om een zegen te zijn. We baden voor de vervulling van de Heilige Geest, dit was een prachtig moment.
Eén vrouw was elke avond mank naar de campagne gekomen. Iedere avond zag ik haar zitten, rechts van het podium. Het deed mij pijn dat ik haar niet genezen zag worden. Maar na het bidden voor de vervulling met de Heilige Geest kwam ze naar de testimony corner en getuigde ze dat God haar had aangeraakt en dat ze weer kon lopen en dansen! Halleluja !!

Gulu 2018: Nieuws
67bc7330-62c5-44cc-9be7-05c57400714c.JPG

7 voor Leven

Word je aangeraakt door deze getuigenissen en wil je hier deel van zijn? Dat kan...

Gulu 2018: Doe mee
bottom of page